Ofte stillede
spørgsmål

Hvad er COP-SCOP?

COP kaldes også effektfaktoren. COP er forholdet mellem den tilførte effekt og den afgivet effekt. Hvis et banlæg har en COP på 4 betyder at for hver 1000W Anlægget optager afgiver den 4000W i varme. SCOP er forholdet mellem den tilførte effekt og den afgivet effekt på et gennemsnitsår.

Hvor meget kan der spares ved brug af varmepumpe?

Hvis huset er el-opvarmet bør man ikke tvivle, men få opsat en varmepumpe. Varmepumpen vil kunne reducer energiforbruget med 50-60% i forhold til el-paneler.

Hvis huset er olie-opvarmet bør man overveje Luft til vand eller jordvarme. Dette vil kunne reducer energiforbruget med 40-60% i forhold til Eksisterende anlæg.

Hvor besparende er en varmepumpe?

Tilbagebetalingstiden på en varmepumpe med god effektfaktor/COP er typisk 2-4 år afhængig af tidligere forbrug, og aktuelle el-priser.

Hvor lang tid holder en varmepumpe?

Ca. 10 år. Men en varmepumpe kan holde i op til 20 år. Afhængig af model og placering og vedligeholdelse.

Hvad er inverter?

Inverter er en omformer der styrer kompressoren. Dette bevirker at kompressoren kører ikke køre hurtigere og dermed ikke optager mere effekt, end det der er krævet

iht. det indstillede varmebehov.

Kan hele huset opvarmes med en luft til luft varmepumpe?

Ja og Nej. En varmepumpe er en supplerende opvarmning, til den eksisterende varmekilde i huset. Sidder varmepumpen for eksempel i et fritidshus/sommerhus, som skal holdes frostfrit, og hvor man kun kommer en gang imellem. Må det anbefales at der er en radiator der tændes, hvis der evt. skulle være en fejl, som har stoppet varmepumpen.

Hvor indedelen hænge?

Der er som regelen en god ide at hænge indedelen i husets største rum. Men det er muligt for at finde andre placeringer foreksempel i en gang.

Kan udedelen stå på jorden?

Ja det kan den sagtens, den skal dog hæves evt. med et stativ. en kan også placeres på væggen. Ved træhuse anbefales det at udedelen placeres på jorden.

Kan jeg selv montere en varmepumpe?

Ja. Men de fleste forhandlere har bortfald på garantien, hvis anlægget ikke er monteret af et certificeret firma. Så skal garantien gælde, bør du lade et certificeret firma montere anlægget for dig.

Hvad gør jeg hvis anlægget går i stå?

Det første du skal gøre er at læse din brugervejledning, som er leveret sammen med anlægget. Denne vil kunne afhjælpe de fleste problemer.

Hvad sker der ved strømsvigt?

Varmepumpen husker de indstillinger den har fået, og starter når strømmen kommer igen.

Hvad gør jeg når udetemperaturen er under frysepunktet?

De nye effektive varmepumper er dimensioneret til at kunne køre ned til - 20/-25°c.

Hvorfor knirker varmepumpen?

Denne lyd kan forekomme når varmepumpen afrimer.

Er der vedligehold på en varmepumpe?

Ja. Men det er meget lidt vedligehold. For at få den størst mulige effekt, er det vigtigt at filterne på indedelen renses jævnligt. For eksempel hver måned.

Udelen skal renses for snavs mindst én om året. Blade som er samlede under unitten fjernes. Fjern ukrudt som gror under eller ved siden af.

Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg. kølemiddel, er anlægget underlagt et lovkrav om årligt lovpligtig eftersyn. Det er kundens ansvar at få det udført.

 

Er der andre spørgsmål? Kontakt os på info@sirius-cool.dk eller telefon 47 93 71 79.​